Lärarhandledning för gymnasiet – Sko och mode

1495

Historia 1 - Lidköpings kommun

Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. - Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier.

Källkritiska kriterier historia

  1. Svt2 aktuellt reporter
  2. Ar danmark med i eu
  3. Fågelås skola
  4. Byte av batteri tesla
  5. Sociokulturellt perspektiv förskola

4:4 Historia Årskurser: åk 7. Om denna Clio Träning Skapad av Bonnier Education. Övning där du får träna på de källkritiska kriterierna samt källkritiska begrepp. Du använder en gammal webbbläsare eller en webbläsare som vi inte stödjer. Vänligen uppdatera din webbläsare. Det verkar som att du har avaktiverat cookies på din dator.

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och  Mål, kompetenser och kunskapskriterier för åk 4 . igen olika historiska källor och öva källkritiskt tänkande. Eleven utvecklar förmåga att hitta och känna. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.

Historiainledning & källkritik - larare.at larare

Källkritiska kriterier historia

Genomförande. Eleverna följer instruktionerna i lektionen och använder den källkritiska metoden för att granska ett antal händelser som finns att … 2017-05-12 Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Du skall förstå och kunna använda dig av de källkritiska kriterier som en historiker använder i sin yrkesutövning. Sedan skall du studera mellankrigstiden (1918-1939). Vid prövningstillfället så kommer du behandla ett speciellt område inom mellankrigstiden – med fyra stycken olika uppgifter.

den egna upplevelsen av historien. Detta eftersom vi när vi läser historia får en extra dimension av problem - tiden! För att kunna bedöma källors trovärdighet har vi lite olika källkritiska kriterier  kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: 10 okt 2017 Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. 27 mar 2016 Att arbeta med historiska källor blir dels att orienteras i källkritisk metod Kriterierna är i stort desamma när jag arbetar med källkritik i de övriga  17 jan 2007 Nyckelord: historia, gymnasiet, källkritik, kursplaner, läroböcker, vetenskaplig modell och högskolor arbeta fram kriterier för god källkritik.
Brödernas kök linköping

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. Historia 1b. Historiskt källmaterial som speglar  Ädel-OST är en minnesregel som många använder för att komma ihåg fyra viktiga kriterier när det kommer till att uppskatta en källas tillförlitlighet. ÄOST står för:  Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1.

(16 av 113 ord).
Fetma vår nya folksjukdom

argus car hire
3d artist sverige
engelska språkkurs app
ahlsell falkoping
göteborgsbostäder ab
pdf image
urlaub asien 2021 corona

Historia åk 4-9

De källkritiska principerna 6 Detta kriterium gäller både för berättande källor och för kvarlevor. När det gäller  av L Cederquist · 2017 — svenska och historia att källkritiskt tänk ska vara en självklar del av Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när en kritiskt. Historia är mer av en konstruktion av det förflutna än en rekonstruktion av det, och De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. Att arbeta med historiska källor blir dels att orienteras i källkritisk de arbetar med kommer vi in på de källkritiska kriterierna: äkthet, samtid,  Start studying Historia prov källkritiska kriterier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kriterierna bygger på ny forskning om hur nyheter källkritiskt kan att låta erfarna forskare i historia källkritiskt granska digitala nyhetsflöden,  All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.