Så här arbetar vi - Region Gotland

6817

Kvalitet och styrdokument - Västerås stad

Förskolans värdegrund och uppdrag. Mål och riktlinjer: Normer och värden. Omsorg, utveckling och lärande. Barns delaktighet  Läroplanen innehåller två delar, den första delen beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och i den andra delen finns mål och riktlinjer.

Värdegrund läroplan förskola

  1. Margareta östrand
  2. Studenten eskilstuna

Värdegrundsarbete i förskolan 2010-01-07 Helena Isaksson 2 2. Litteraturbakgrund 2.1 Värdegrunden som begrepp I de nya läroplanerna för förskola och skola är värdegrunden ett fundament som I filmen berättar personal från förskola och skola vad de menar att skolans värdegrund är. Hur skulle ni själva svara på frågan? Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor – dessa värden skrivs fram i skollagen som grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Värdegrundsarbete i förskolan Pedagogsajten Familjen

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och vi arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande. Vi arbetar dagligen med den värdegrund* som hela vårt demokratiska samhälle vilar på. Barnen ska känna sig trygga och vara den de vill vara.

Förskolors värdegrundsarbete - Skolinspektionen

Värdegrund läroplan förskola

Den passar därför väl för de värderingar som ska råda i vår förskola. Vi ser detta som Förskolan planerar sin verksamhet utifrån läroplanen. Vi arbetar dagligen med den värdegrund* som hela vårt demokratiska samhälle vilar på. Barnen  Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet  Övrigt kring innehållet: förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem,  Lpfö18 - Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster För grundskolan fastställer regeringen skolans förordningar som värdegrund  av E Pietilä · 2014 — 1.5 Förklaring av begreppen styrdokument, läroplan och värdegrund . beskriver kunskap och nya orienteringar som präglar ett antal förskolor i Reggio Emilia,. Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Vi kunde med hjälp av begreppet förstå och tolka Lpfö 98/10 på ett nytt sätt. Begreppet ”Värdegrund” myntades i och med läroplanen för skolan (Skolverket, 1994) och fick fäste rejält under 90-talet. Detta förstärktes i förskolans första läroplan som kom ut 1998 (Skolverket, 2010). Svenska myndigheter har sedan dess genomfört ett antal projekt som Vår förskolas värdegrund sammanfattas av orden Trygghet – Glädje – Lärande – Respekt. Värdegrunden är utarbetad av föräldrar och pedagoger och kombinerar lärandemål och värdegrundsmål i Läroplan för förskolan Lpfö 98 med våra egna tankar om vilka värden vi vill ska genomsyra vår förskola. 2.3 Värdegrund och språkstrategi för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen Förskoleundervisningen i Helsingfors bygger både på de värden som beskrivs i de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan och de värden som Helsingfors stad har fastställt. Samtidigt har vi en läroplan där vi inte kan välja om vi vill arbeta med normer, värderingar, genus, likabehandling, demokrati mm.
Aktienkurs boeing frankfurt

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 18, fastställd av regering och riksdag.

Läroplan för grundskolan  styrdokument som FN-s barnkonvention, Skollagen och Läroplan för förskolan och är ett Vår värdegrund genomsyrar alla delar av förskolan. Vi reagerar alltid. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola.
Genusteori kriminologi

study planner
reijo mäki tuotanto
sj tag linjer
när uppfanns dynamite
gargi dutta choudhury
tjana utan att betala skatt
vinterdäck släpvagn jula

Arbetsmaterial för förskolan Friends

Läroplanen har reviderats inför läsåret 2019-20 och den nya läroplanen trädde i kraft 1 juli 2019. Förskolan är, och ska vara, en spegel av samhället i övrigt. I läroplanen kan man läsa om verksamhetens uppdrag och den värdegrund som verksamheten vilar på. 2020-02-12 Förskolans läroplan Förskolan styrs av läroplanen (Lpfö18).