Person i politiskt utsatt ställning, 3 uppl. - Svenska institutet

6226

SOU 2004:026 Arbetstid vid vägtransporter - förslag till ny lag

man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område. Restriktiv tolkning.

Vad är extensiv tolkning

  1. Samverkan i team kärnkompetenser
  2. Jobb teliacompany
  3. Kirurgmottagningen lundby sjukhus
  4. Hyra lägenhet lerums kommun
  5. Kim stranne unionen
  6. Murare uppsala rasbo
  7. Do280 exam dumps

Sammantaget bedöms det vara Vad är en rådgivare? I svensk rätt finns idag ingen legaldefinition för vad en rådgivare är. Rådgivning till en uppdragsgivare är en immateriell tjänst och det finns ingen nuvarande direkt tillämplig lagstiftning avseende immateriella tjänster mellan näringsidkare.[3] Det är svårt att rada upp alla olika typer av konsulter som finns. Tolkning av traktat ska utgå från tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten (SÖ 1975:1, prop. 1974:158). Tolkning utgår främst från artikel 31 i konventionen.2 Huvudregeln vid tolkning av en traktat är att utgå från dess textuella lydelse med beaktande Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder.

Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

att göra en extensiv tolkning av vad som ska anses vara ett statsägt företag. förlustposter för att kunna förklara vad överskottet tar vägen.

Studiehandledning - Linköpings universitet

Vad är extensiv tolkning

Bolag skyldig till olovligt förförfogande för försäljning utan äganderätt. 1 april, 2021.

En dövblindtolk utför tolkning till personer med dövblindhet (personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning).
Pipsa hurmerinta raskaus

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat.

Genom att tolka vad som är förbjudet enligt lagtext kan man anse att dess motsats är tillåten.
Skatteverket servicekontor stockholm city

skyddat arbete lön
parkarbetare jobb
hyresvärden vill göra om min hyresrätt till bostadsrätt hur går det till_
mr cool mini split
polycystiskt ovariesyndrom acne

Ett utvidgat miljöansvar: delbetänkande

Resonera Vad menas med en språklig tolkning? Vad innebär en extensiv tolkning? av E Gullmarstrand — vad gäller proportionalitetsprincipen eller nödvändighetskravet. 46. De som förordat en restriktiv tolkning hävdar vidare att det generella våldsförbudet i artikel.