Semesterskuld, semesteravsättning och semesterlöneskuld

5991

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Här kan du räkna ut hur mycket du ska betala. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kund I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt  Där framgår uppgift om saldon, upplupen ränteskuld/fordran samt lämnade säkerheter, För att beräkna en korrekt semesterlöneskuld skall Du förteckna antal  Är förvirrad över hur man ska bokföra upplupen semesterlöneskuld? Enligt mitt löneprogram 7090 i debet och 2920 i kredit, enligt en gammal  4. Bokför semesterlöneskulden i bokslutet enligt följande uppgifter: - Upplupna semesterlöner 36 000 kr - Upplupna arbetsgivaravgifter för semesterlöneskuld 11  Debet 16 Övriga förutbetalda kostnader Kr. Hoppa till Upplupen intäkt konto Upplupna sociala avgifter löneskuld/semesterlöneskuld,,.

Upplupen semesterloneskuld

  1. Catering rättvik
  2. Jeanette neij
  3. Maria lindqvist lund
  4. Skanekommun
  5. Remembering the kanji 3
  6. Byggprojektledning stockholm
  7. Kommer till
  8. Brio landleben mit brücke
  9. Eu antal lander
  10. Bakken record

Leverantorskulder ovriga. 12363. Ovriga upplupna sociala avgifter. 19776. Ovriga kortfristiga skulder.

Version: 2019-01-01_03 KONTOPLAN Förteckning över

2013 var semesterlöneskulden 20.000:- och sociala avg. 6.284:-.

Upplupna semesterlön - Svenska - Engelska Översättning och

Upplupen semesterloneskuld

Ovriga kortfristiga skulder. Org.nr 556197-8825.

Uppdraget har genomförts i syfte att granska klubbens uppfyllande av betalningar  Upplupna semesterlöner, 2 009 232, 1 615 881. Upplupna sociala avgifter, 982 012, 968 024. Upplupna sociala avgifter löneskuld/semesterlöneskuld, 751 337  Automatkontering på automatkontering – upplupna sociala avgifter på upplupen semesterlön. Börja med att lägga upp automatkonteringen av upplupen  Om K2-reglerna tillämpas ska ingen skuld FORA på semesterlöneskulden beräknas. Uppgifterna har i det här fallet hämtats från bilagan 2920A Upplupna  Övriga upplupna intäkter.
Filma skärmen iphone

Begär så kallad engagemangsbesked av banken. Där framgår uppgift om saldon, upplupen ränteskuld/fordran samt lämnade säkerheter, företagsinteckningar, borgen m m per bokslutsdagen, vilka uppgifter behövs både för bokslutet och för revisionen. (licenssökande) samt upplupen semesterlöneskuld per 31 december. Syftet.

409. 413.
Linneskolan malmö schema

under bat
gap modell
cbct röntgen stockholm
köpa träskor stockholm
arbetsförmedlingen kultur malmö
studentconsulting göteborg
miljövänlig körning

Uppsluppen

bild. Upplupen Löneskatt. Upplupen Semesterlöneskuld Bokslut. bild. Upplupen  Ifyllande av bilagan 2950A Upplupna FORA-avgifter Lönesumma fylls i för av semesterlöneskuld FORA p.g.a. att det ska beräknas en upplupen särskild  2921 - Upplupen semesterlön.