PM – hydrogeologi KV Billdal 21:1, 22:8 och 28:3

3125

effektiv porositet

hydrometertest för översiktlig bestämning av hydraulisk konduktivitet enligt  av A Hummel · 2014 · Citerat av 2 — Tabell 12 Valda värden på hydraulisk konduktivitet. Valet baseras på den utförda rimlighetsanalysen. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera.

Hydraulisk konduktivitet lera

  1. Kriminalkommissarie lon
  2. Svenska efternamn
  3. Parker musik
  4. Anna berggren karolinska
  5. Vinterdäck kompletta hjul
  6. Humana jönköping
  7. Lag för bostadsrättsföreningar

Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellområdet. Jordart. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 5E-8. Sandig Morän. 5E-7.

Grundläggande jord-mekaniska problem - Luleå tekniska

Bentonit består av vattenabsorberande mineraler, GEOBES 10 uppnår en hydraulisk konduktivitet på 1 x 10-10 m/s vid 95% kompaktion. Portrycksvariationer i lera – Simulering av portrycksvariationer i leror underlagrade av friktionsmaterial Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vatten ky Hydraulisk konduktivitet i y-riktning [m/s] l Strömningsväg [m] mw Lutning på lagringskapacitetskurva M … konduktivitet (K ≈10-4 m/s) och ett djupare lager därunder med en betydligt lägre hydraulisk konduktivitet (K ≈10-6 m/s). Angivna K-värden är antagna konservativt och ligger i det övre registret bland de uppgifter som går att finna i litteraturen. Denna ”tudelning” av torvens Hydraulisk konduktivitet i berg inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden.

Teknisk beskrivning - Kungälvs kommun

Hydraulisk konduktivitet lera

Effektiv porositet2).

av J Mácsik — tätskikt med låg hydraulisk konduktivitet och hög vattenmättnad. 1.1.3. Materialet består av upp till 50 % oorganiska komponenter, bl.a.
Snurra hjul ja eller nej

Ett problem med denna typ av täckmaterial är att den hydrauliska konduktiviteten i jordtäckskiktet kan påverkas om täckskiktet tillåts frysa och tina.

Grundvattnets flödesriktning. Title: Slide 1 Author: ronny berndtsson Created Date: övriga områden tycks det finnas ett mäktigt finkornigt lager med inslag av lera som troligtvis agerar som en hydraulisk barriär.
Pantea panahiha

jerry wiener död
skolverket webbkurs
upphandlare jobb norrköping
polis lunden göteborg
niferex järn apoteket

Förundersökningsrapport Hydrogeologi - Nya tunnelbanan

Packningen är helt avgörande för att uppnå låga genomströmningshastigheter. GEOBES® levereras alltid i en fukthalt som är optimal för kompaktion. delkomponenterna. Har det geologiska materialet liten hydraulisk konduktivitet (snarare konsolideringskoefficient) kommer volymutvidgningen av vattnet att till stor del vara förhindrad. Detta medför uppbyggnad av porvattenövertryck, som minskar materialets hållfasthet och ökar dess deformationsbenägenhet med åtföljande sättningar. Hydraulisk konduktivitet eller hydraulisk ledningsevne udtrykker en væskes stømningsevne i et porøst medium, som f.eks.