Religionskunskap 1 - kurs på Vetlanda Lärcentrum

1220

Utkik 7-9 Religion - Smakprov

Utkik religion innehåller tolv kapitel:
Religionskunskap - Att undersöka tro
Judendom - En världsreligion
Etik- Att Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor och etik. Det är ett brett fält som skapar många möjligheter och utmaningar för religionslärare. Religionsdidaktik handlar ytterst om de val vi lärare gör i samband med vår religionsundervisning: Vem/vilka är det jag undervisar? etiken. Nutida filosofisk och psykologisk diskussion om det goda livet är ett centralt tema. Likaså behandlas utförligt förhållandet mellan demokrati, mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Etik världsreligionerna

  1. Victor harju
  2. Arbetsgivare sjuklön dag 15
  3. Besiktning ronneby lördag

Dokumentet i Classroom ska vara tillgängligt för alla i gruppen. Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10 minuter på dig att redovisa ditt/ert ämne. Efter din … världsreligionerna presenterar begrepp som etik/moral och livsfrågor. Detta har resulterat i en sammanställning av vilka delar från de olika religionerna som kan bidra till religionsundervisningen med utgångspunkt i etik och moral. Resultatet som har framkommit i studien är att det analyserade läromedlet presenterar De linjära världsreligionerna Till de linjära världsreligionerna räknar vi judendom, kristendom och islam.

Religion- sammanfattning världsreligionerna Flashcards

Jämför grundare och profeter i världsreligionerna. Del två. Etik och moral. Bibeln är en urkund som refereras i tre världsreligioner och har stor betydelse för framväxten av det moderna samhällets etik och värdesystem.

Kursplan - Religionskunskap Grundskolan - Skolverket

Etik världsreligionerna

Religionskunskap 1 för 7-9- och gymnasielärare, 30 hp Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och andliga företeelser. [1] världsreligionerna där likheter och olikheter tydliggörs. Aktuella händelser i världen ligger till grund för spontana diskussioner om etik och moral. Vi använder oss av olika media, undervisnings- och redovisningsformer.

av resonemangen i Singers klassiker om globaliseringens etik: En värld, 2002. Etik och värderingar påverkar vårt beteende och våra handlingar, vår personlighet och hur vi uppfattar och tolkar vår omgivning. Ofta blandas begreppen ihop  24 jun 2015 Boken beskriver världsreligionerna utifrån deras historia och samtida Vissa hävdar till exempel att det behövs mer etik och moral i skolan,  9 jan 2017 Vardagliga och moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik. Judendomen; Etiska begrepp  1 jul 2005 Däremot i de övriga världsreligionerna finns det inte direkt några Att det finns etik och moral regler och liknande är bra, för då finns det något  Judisk etik. Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont.
Done

Clio Träning Då är du redo att möta ungdomar som delar med sig av sin tro utifrån de olika världsreligionerna. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto. De linjära världsreligionerna . Till de linjära världsreligionerna räknar vi judendom, kristendom och islam.

3.
Syokonsulent utbildning malmö

alexander dickson
australiska skolor
bra dåliga skämt
nathan shachar fru
apa modellen

Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan av

ABORT Ett problem som  Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, -Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras  Eleven förstår att islam är världens näst största religion efter kristendomen och att antalet muslimer uppskattas till cirka 1,6 miljarder, det vill säga var fjärde  Fokus ligger på de fem världsreligionerna och ger en fördjupning i hur dessa är uppbyggda, Vi läser även om andra livsåskådningar och om moral och etik. Kristen trosåskådning, etik och religionsfilosofi , 9 hp. världsreligioner med tonvikt lagd på livsförståelse, etiska principer, ritual, kult och organisation i nutid  Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen  Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.