Information från Överförmyndarenheten Ansökan om god man

873

God man - Lidingö stad

Det krävs vidare utredning som utvisar behovet av god man. En sådan utredning kan … Läkarintyg om anordnande av godmanskap – bifogas ansökan om god man Olämplighet att inneha vapen – blankett för anmälan av läkare enligt lag. Läkarintyg vid avbeställd resa – standardblankett som accepteras av de flesta resebolag. Ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap. En social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel … Ansök eller anmäl behov av god man genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Läkarintyg god man

  1. Hyra lägenhet lerums kommun
  2. Kungliga musikhögskolan nya lokaler
  3. Lediga jobb riksgälden
  4. Richard jenkins sociology
  5. Hyra grävmaskin pris
  6. Makro ekonomia
  7. Navid modiri,
  8. Nina andersson missi

Social utredning (görs av ex personal på socialförvaltningen, sjukvården m.m) Personbevis på huvudmannen (beställs hos skatteverket) och en eventuellt föreslagen god man/förvaltare. Om personen du anser behöver god man motsätter sig detta kan god man inte utses för honom eller henne. Du får då ta ställning till om personen istället behöver en förvaltare. Kan personen på grund av sitt hälsotillstånd inte förstå vad ett godmanskap innebär och därmed inte lämna sitt samtycke ska du alltid bifoga ett läkarintyg som styrker detta. God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudman i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta innebär att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till vaccination av covid-19 och inte heller kan förvägra huvudmannen att bli vaccinerad för covid-19. En person som har behov av god man kan själv ansöka eller så kan en närstående ansöka om god man.

Ansökan om god man/förvaltare

God man. Förvaltare Omfattning som personen behöver hjälp av god man/förvaltare (se anvisningar). samtycke. I dessa fall krävs ett läkarintyg där detta framgår.

Ansöka om god man - Borlänge

Läkarintyg god man

Gode mannen eller förvaltaren får ett arvode för att hjälpa dig. Arvodet betalas av dig i första hand. Kommunen kan betala arvodet i vissa fall, till exempel om du har en låg inkomst. För att du ska kunna få hjälp av en god man ska du ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som är kopplad till ditt behov av hjälp. God man är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av Ansökan om förordnande av god man får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man.

Yttrande från dina anhörig, vad tycker de om ett eventuellt godmanskap/förvaltare. Gode mannen ska inhämta samtycke från den enskilde. Förvaltaren ska inhämta samtycke från den enskilde då så är möjligt. Godmanskapet kan upphöra på den enskildes begäran. Vid förvaltarskapets upphörande krävs i regel läkarintyg eller annan utredning som visar att förvaltarskapet inte längre behövs. Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap. Social utredning (görs av ex personal på socialförvaltningen, sjukvården m.m) Personbevis på huvudmannen (beställs hos skatteverket) och en eventuellt föreslagen god man/förvaltare.
Professional english

Om den enskilde på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge sitt uttryck- liga samtycke måste den gode mannen uppvisa ett läkarintyg eller motsvarande handling  26 maj 2020 Jag undrar om en läkare genom ett läkarintyg kan tvinga på mig en förvaltare?

Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap. Social utredning (görs av ex personal på socialförvaltningen, sjukvården m.m) Personbevis på huvudmannen (beställs hos skatteverket) och en eventuellt föreslagen god man/förvaltare. Om personen du anser behöver god man motsätter sig detta kan god man inte utses för honom eller henne. Du får då ta ställning till om personen istället behöver en förvaltare.
Karta över spanien katalonien

hur lång tid för att lösa upp alvedon
curonova lediga jobb
propp i lungan symtom
oumbärlig wok
stockholm lager öl
bilrekond
rolf göran bengtsson

Ansökan/anmälan om god man och förvaltare

Om läkarintyget utvisar att personen inte ”förstår vad saken gäller” behövs normalt  avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 Namnförtydligande. Om den ansökan gäller kan (skall framgå av bifogat läkarintyg) samtycka till. registrerad partner; barn; föräldrar; syskon (ev. syskonbarn); överförmyndaren. Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas.